کاربران گرامی IOS، به دلیل تحریم های کمپانی اپل، امکان استفاده از نسخه ی IOS نکسی در حال حاضر وجود ندارد.

لطفا تا رفع مشکل از نسخه ی وب اپلیکیشن استفاده فرمایید.

nexi